I kjærlighet og frykt


Klarer vi å strekke oss mot å velge kjærligheten i  små og store valg i livene våre? 

Svært mye styres av frykt. Hvordan ville verden sett ut om kjærligheten lå til grunn for hverdagens mange øyeblikk, og i de store politiske beslutningene ? Vi tenker at tiden er inne for å utforske kjærligheten som beveggrunn og drivkraft for hvilket samfunn og framtid vi ønsker å skape, og hvilke hverdagsliv vi ønsker å leve. 

 

Sanitetsforeningens store visjon er "i alle ting kjærlighet", og Irene Nygårdsvik har i sitt utforskningsarbeid hatt et dypdykk inn i fryktens og kjærlighetens vesen. 

Foredraget er i regi av Bergen Sanitetsforening som er spesielt opptatt av kvinnehelse og psykisk helse for barn og unge. Etter foredraget blir det lett servering, og en utforskende samtale om dagens tema ledet av Irene Nygårdsvik. 

Pga Korona settes deltakergrensen på 35, og arrangement vil streames. Vi kommer tilbake med mer info om dette via epost.