Sammen om det

I prosjektet "Sammen om det" undersøker vi hvordan kunst kan brukes til inkludere personer med demens i samfunnet på nye måter. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen sanitetsforening, KODE ved Solveig Sumire Sandvik og Helga Anspach, VID vitenskapelig høgskole ved Oddgeir Synnes og Kompetansesenter for demens i Bergen kommune ved Anita Krokeide. 

I prosjektet utvikler vi kulturtilbud til, og sammen med, personer med demens som tar utgangspunkt i deres interesser og ressurser, slik at de oppleves meningsfulle og attraktive for dem å delta i og utvikle sammen med oss. Vi tror kilden til det meningsfulle finnes i en god balansen mellom høy kunstfaglig kvalitet og stor grad av medvirkning og samskaping. Vårt arbeid bygger på nyere forskning på sammenhenger mellom kunst og demens, estetisk samskaping og medborgerskap.

Prosjektet utvikles gjennom praktisk utprøving og prosessorientering evaluering. Dialogiske og demokratiske arbeidsprosesser, som har som formål at personer med demens skal oppleve reell medvirkning og føle seg likeverdige i møte med andre, står helt sentralt i vårt arbeid.

Prosjektet ledes av Hanne Jones (prosjektleder) og Eli Lea (faglig leder).  

Prosjektet er muliggjort av Bergen sanitetsforening, Vestland fylkeskommune (KUP), DAM stiftelsen, Helsedirektoratet og Bergen kommune. 

Vårt tilbud høsten 2021

Høsten 2021 tilbyr vi sammen med våre samarbeidspartnere kunstverksteder, kunstworkshoper og kveldsarrangementer som er tilrettelagt for personer med demens, deres pårørende og et allment publikum. 

Kunstverksted på KODE og på Verftet

Oppstart onsdag 8. september 2021, kl 10.30-13.30

Fortellerverksted

Oppstart torsdsag 21. oktober, kl 10.30-13.30 

Fototur

Oppstart mandag 3. oktober

Det er gratis å delta på aktivitetene våre. Ta kontakt med hanne.jones@bergennks.no, hvis du er eller noen du kjenner er interessert i å delta. Du trenger ingen henvisning for å komme til oss. kl 10.30-13.30

Vil du bli frivillig på kulturverksted?

Vi har allerede en del frivillige ser med på kulturverkstedene våre, men trenger flere. Ta kontakt med prosjektleder Hanne Jones, hvis du ønsker mer informasjon: Hanne Jones, hanne.jones@bergennks.no

Her kan du lese om Charlotte og Aksel sin erfaringer med å være frivillig på kulturverkstedene våre:

Aksel: 

Charlotte: "Jeg lærer noe nytt hver gang jeg er der, og det er utrolig kjekt å være frivillig".  

Vil du bli frivillig på kulturverksted?

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Hanne JonesProsjektlederhanne.jones@bergennks.no
Eli LeaFaglig ledereli.lea@bergennks.no
Aksel Gaupås JohansenProsjektkoordinatoraksel.johansen@bergennks.no