Month Flat Week Day
Date: onsdag, november 23, 2022 17:00 - 20:00
Categories: N.K.S.
Location: Kvinnehelsehuset

hverdagsglede

Velkommen til åpent møte med tema:

«HVERDAGSGLEDE»

Seniorpolitisk- og kvinnepolitisk utvalg i FO Vestland inviterer til medlemsmøte i samarbeid med Bergen sanitetsforening, onsdag 23. november kl. 17.00 – 20.00 på Kvinnehelsehuset. 
 
Finn Markussen, assisterende kommuneoverlege i Bergen kommune innleder til temaet.
«Hverdagsglede» har sitt utspring i Five Ways to Wellbiingsom ble utviklet av britiske helsemyndigheter – og som brukes i folkehelsearbeidet i mange land. De bygger på kunnskapsoppsummering av forskning på livskvalitet og mental kapital i et livsløpsperspektiv. Det handler om 5 grep i hverdagen, nyttig for livskvalitet og helse, både for den enkelte og for samfunnet og organisasjoner. De er blitt kalt den psykiske helsens 5 om dagen. 
 
Det blir satt av tid til spørsmål og diskusjon etter innledning.
 
Sted: Kvinnehelsehuset, Strandbrogaten 5
Tid: 23.november kl.17.00 – 20.00
 
Enkel servering
 
VELKOMMEN!