Month Flat Week Day
Date: tirsdag, mai 03, 2022 18:00 - 19:00
Categories: N.K.S.
Location: Kvinnehelsehuset

Kvinner i Fokus er en foredragsserie fra Bergen Sanitetsforening. Denne kvelden vil artist og sykepleier Marthe Valle presentere et av våre egne prosjekter for barn og unge: RO/URO Ung.

Livsmestring har blitt et nøkkelord i skolen. Ordet høres kanskje både nyttig og bra ut. Men psykologer, lærere og skolemyndigheter er ikke enige om at det faktisk er det. Heller ikke hva begrepet egentlig innebærer. Psykolog og filosof ved Universitetet i Oslo Ole Jacob Madsen har uttalt at “Vi kan ikke ansvarliggjøre barn og ungdom for egne psykiske problemer. Med livsmestring skal elvene bli eksperter på egne tanker og følelser noe som er i tråd med selvhjelpskulturen vi ser andre steder i samfunnet.” Dette er noe prosjektet RO/URO Ung tar for seg.

Prosjektet er utviklet av Marthe Valle som er musiker og sykepleier med seks års erfaring fra rus og psykiatrifeltet. Hun har utviklet prosjektet i samarbeid med Bergen Sanitetsforening og ulike fagpersoner innenfor ungdomspsykiatri. RO/URO Ung arbeider med å normalisere det som er vanskelig i livet, både for foreldre, lærere og elever. Prosjektet er lagt opp med fokus på grunnleggende kunnskap om følelser og psykisk helse, hvorfor det er viktig å ta like godt vare på den som resten av kroppen, og mest mulig konkrete verktøy for god forebygging.

På seminaret vil Marthe snakke om prosjektet samt egne erfaringer i møte med ungdom.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.