Month Flat Week Day

Utsatt - Tirsdagsmøte

tirsdag, april 14, 2020 19:00 - 21:00
This event does not repeat

Informasjonsmøte Nettvenn

onsdag, september 30, 2020 19:00 - 20:00
This event does not repeat

Tirsdagsmøte Oktober

tirsdag, oktober 06, 2020 19:00 - 21:00
This event does not repeat

Refleksjonsforedrag "I kjærlighet og frykt" med Irene Nygårdsvik

torsdag, oktober 22, 2020 18:30 - 20:30
This event does not repeat

Tirsdagsmøte November

tirsdag, november 03, 2020 19:00 - 21:00
This event does not repeat

Refleksjonsforedrag " Hvordan krenkede barn blir syke voksne" med Anna Luise Kirkengen

torsdag, november 12, 2020 18:30 - 20:30
This event does not repeat

Tirsdagsmøte februar

tirsdag, februar 02, 2021 19:00 - 20:00
This event does not repeat

Webinar: "Eldre og klokere - hva med alkohol og legemidler?"

torsdag, februar 11, 2021 20:00 - 21:00
This event does not repeat

Webinar: Kurs i Sisterhood

torsdag, februar 18, 2021 15:00 - fredag, februar 19, 2021 19:30
This event does not repeat

Årsmøte

tirsdag, mars 02, 2021 19:00
This event does not repeat

Tirsdagsmøte april

tirsdag, april 13, 2021 19:00 - 20:00
This event does not repeat

Seminardagen "Aldring og helse - hvorfor bry seg?"

fredag, april 23, 2021 8:30 - 16:00
This event does not repeat

Ekstraordinært årsmøte

tirsdag, mai 11, 2021 19:00
This event does not repeat

Kvinnehelsekonferanse

tirsdag, juni 08, 2021
This event does not repeat

125 års jubileum Aldringsfestival

fredag, juni 18, 2021
This event does not repeat

Sommerfest

tirsdag, juni 22, 2021 19:00
This event does not repeat