Sammen om det

I prosjektet "Sammen om det" undersøker vi hvordan kunstbaserte arbeidsformer kan brukes til inkludere personer med demens i samfunnet på nye måter. I prosjektet utvikler vi kulturtilbud til, og sammen med, personer med demens som tar utgangspunkt i deres interesser og ressurser, slik at de oppleves meningsfulle og attraktive for dem å delta i og utvikle sammen med oss. Vi tror kilden til det meningsfulle finnes i en god balansen mellom høy kunstfaglig kvalitet og stor grad av medvirkning og samskaping. I vårt arbeid forsøker vi å forene personsentrert omsorg med kunstpedagogisk praksis og perspektiver fra nyere forskning på medborgerskap, kunst og demens.

Prosjektet utvikles gjennom praktisk utprøving og prosessorientering evaluering. Dialogiske og demokratiske arbeidsprosesser, som har som formål at personer med demens skal oppleve reell medvirkning og føle seg likeverdige i møte med andre, står helt sentralt i vårt arbeid.

Vi arbeider både med å utvikle kulturtilbud på kulturarena i Bergen i samarbeid med kulturinstitusjoner, og med å utvikle kulturbaserte miljøtilbud til aktivitetssentre for personer med demens og sykehjem.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen sanitetsforening, formidlingsavdelingen på KODE og Kompetansesenter for demens i Bergen kommune. Forskere ved VID vitenskapelig høgskole tilknyttet forskningsgruppen Everyday Citizenship for Persons in Vulnerable Situations, er også involvert i prosjektet.

Prosjektet ledes av Hanne Jones (prosjektleder) og Eli Lea (faglig leder). 

Hva vi jobber med akkurat nå

Kulturbaserte miljøtilbud


Samtaler på avstand

Samtaler på avstand er et kulturbasert miljøtilbud til personer med demens på Lynghaug aktivitetssenter. Vi inviterte ansatte og brukerne ved Lynghaug aktivitetssenter til å delta i samtaler om kunst med tre kunstnere. Kunstnerne delte delt et eller flere pågående arbeider med aktivitetssenteret og invitert dem til å gi respons og tilbakemeldinger på tingene de har fått. Siden kunstnerne ikke kunne komme inn på aktivitetssenteret har denne utvekslingen skjedd på avstand. De ansatte har integrert aktiviteten i hverdagen på aktivitetssenteret som et miljøtiltak. Kunstnerne har mottatt en skriftlig respons på arbeidene sine, som de har brukt som inspirasjon til å lage nye arbeider, som de i neste omgang leverte tilbake til aktivitetssenteret. Tanken har vært å inkludere personer med demens i kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektet ferdigstilles januar/februar 2021.

Se mer her: Lynghaug aktivitetssenter sin Facebook-side


Undringskalenderen 2020

Adventskalenderen til Bergen sanitetsforening i år er en samtalekalender som finnes fysisk på Fyllingsdalen sykehjem og i digital versjon Facebooksiden til Bergen sanitetsforening. Tanken bak kalenderen er å gi personer på sykehjemmet, som har lite kontakt med omverden, anledning til å delta i en felles aktivitet sammen med andre utenfor institusjonen. Spørsmålene er utformet i samarbeid med frivillige i prosjektet, og den fysiske kalenderen er laget av en frivillig. Vi håper alle som svarer på spørsmålene, både på Facebook og på sykehjemmet, får en opplevelse av å delta i et fellesskap, selv om man fysisk ikke er sammen. På sykehjemmet har de integrert kalenderen i hverdagen på avdelingen ved å invitere de som ønsker det å delta i samtale omkring dagens spørsmål etter frokost.  På slutten av kveldsmåltidet går de inn og ser på hv andre har svart på Facebook-siden. Alle er hjertelig velkommen til å svare på dagens spørsmål i kommentarfeltet på Facebook gjennom hele desember. 

 

Kulturtilbud til personer med demens på kulturarena


Kulturverksteder på KODE og Bergen off. bibliotek

Oppstart vinter/vår 2021

Når smittesituasjonen i Bergen tillater det, vil vi starte opp med kulturverksted på KODE og Bergen off. bibliotek for hjemmeboende med demens. Disse verkstedene hadde planlagt oppstart i november 2020, men ble utsatt da KODE og biblioteket måtte stenge dørene.  

Vil du bli frivillig på kulturverksted?

Vi har allerede en del frivillige som ønsker å delta på kulturverkstedene, men trenger flere (spesielt menn). Les mer om hva det vil si å være frivillig på et kulturverksted her: Vil du bli frivillig på kulturverksted?

Ta kontakt med prosjektleder Hanne Jones, hvis du ønsker mer informasjon: 

Hanne Jones

hanne.jones@bergennks.no

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Hanne JonesProsjektlederhanne.jones@bergennks.no
Eli LeaFaglig ledereli.lea@bergennks.no