Aktiviteter

Bergen Sanitetsforening har mange hjertesaker, men brenner særlig for psykisk helse og livsmestring for våre unge, kvinnehelse og en god alderdom. Under finner du våre interesseområder. 

N.K.S Ung

Dropouts fra skolesystemet - elever 16-20 år

Avbrutt opplæring har store konsekvenser for den enkelte og samfunnet (1mill./år/elev). Pr i dag har samfunnet ikke et organisert tilbud til disse elevene. Sammen med Dale Oen Academy sikrer vi tilbud til 2 klasser for 2020/21.

RO/URO

Psykisk helse og livsmestring hos våre unge i samarbeid med sykepleier og musiker Marthe Valle.

Sisterhood grupper

Nettverksgrupper for jenter 12-18 år som trenger nytt nettverk, sosialt påfyll og selvtillitsboost.

N.K.S Fayehagen

Videreutvikling av tilbudet ved vår avlastningsbolig for unge med multifunksjonshemming.

Les mer her

Psykisk helse og eldre

Siste Kapittel

Siste kapittel er en nyopprettet stiftelse hvis formål er å fremme tverrfaglig kunnskap om aldring, kunstneriske perspektiver på aldring og å bidra til gode livsvilkår for den aldrende befolkningen. Hovedsamarbeidspartnerne er Bergen Nasjonale Opera, Universitetet i Bergen, Bergen Sanitetsforening og Bergen kommune.

Les mer

Fri kulturhus

Prosjektet “Sammen om det” er en del av en større satsning som skal gi personer med demens, som bor hjemme, flere muligheter til å delta aktivt i samfunnet. Flere bør få muligheten til å delta i kulturlivet, og profesjonelle kulturproduksjoner.

N.K.S Olaviken

Drift og utvikling av N.K.S Olaviken alderspsykiatriske sykehus as på Askøy med psykiatrisk poliklinikk ved Haraldsplass Diakonale sykehus. I tillegg driver vi spesialistsykehjem for pasienter med huntington sykdom på Askøy.

Les mer her

Strikkekafè

Annenhver torsdag samlet vi beboerne og frivillige fra Bergen NKS til strikkekafe hos Kalfaret sykehjem. Pga Korona er aktiviteten opphørt midlertidig. Les mer om hvordan det er å være strikkevenn i Trekløveret.

Omsorgsberedskap

Vi har etablert en gruppe for omsorgsberedskap i Bergen, men vi trenger alltid flere frivillige. Ta kontakt med postatbergennks.no

Les mer her

Kvinnehelse

Senter for kvinnehjertet

Flere kvinner enn menn dør av hjertesvikt. Grunnen til dette er at hjertesvikt hos én av to kvinner ikke skyldes tidligere hjerteinfarkt, som kan behandles med dagens metoder, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen.

Bergen sanitetsforening bidrar til etablering av senteret for forskning på kvinnehjertet ved UiB ved å finansiere 3 forskningsløp de neste 3 årene, totalt kr 6,5 mill.

Les mer

Forskning på eggstokkreft

Stipendiat Karen Rosnes Gissum og professor Line Bjørge forsker på livskvalitet ved eggstokkreft. 

Les mer om arbeidet deres

Kvinnehelsehus

Vi arbeider med planer for å etablere et Kvinnehelsehus der mor og barn skal bli ivaretatt både før og etter fødsel. Dette vil være tilrettelagt for alle mødre uavhengig av etnisitet.

Refleksjonsforelesninger

På Bergen offentlige bibliotek og Terminus, i samarbeid med Irene Nygaardsvik. Refleksjonsforelesningene dreier seg om ulike tema knyttet til psykisk helse og andre aktuelle tema.

Kvinnehelsekonferanse

09 juni 2020 skulle vi arrangerert kvinnehelsekonferanse på Hotel Terminus. Denne er midlertidig utsatt pga korona.