Month Flat Week Day

Kvinner i fokus: Nedprioritering av barsel rammer oss alle!

tir. 6 sep, 2022 18:00 - 19:00
Nedprioriteringen av Barseltilbudet i Norge angår ikke bare fødende kvinner, men også partner, kvinner som har behov for plass på Gynekologisk helse og den fysiske og psykiske helsen til jordmødre. Utfallet av effektiviseringstiltak angår oss alle. Det er på tide at vi anser det helhetlige tapet det norske samfunn står i.
Barsel er kvinnehelse og kvinnehelse er folkehelse.
Kom på foredrag og samtale på Norges første kvinnehelsehus og hør på kvinner med masse kompetanse!
 
I arrangementet deltar;
- Ingvill Øvsthus, psykologspesialist, gründer og trebarnsmamma.
- Agnethe Lund, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, klinikkoverlege på Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus.
- Jeanett Ljostveit, pådriver i Foreldrebanden, sykepleiestudent og trebarnsmamma.
- Eline Skirnisdottir Vik, jordmor, postdoktor og førsteamanuensis ved jordmorutdanningsprogrammet, Høgskolen på Vestlandet.
- Mette Løkeland-Stai, gynekolog, feminist og forsker.
 
Arrangementet er gratis og åpent for alle

Categories

N.K.S.Marthe